Informacje

Prowadzenie instalacji wykorzystującej lotne związki organiczne (LZO) wiąże się z koniecznością przestrzegania i spełniania szeregu wymogów prawnych. Najpierw będziesz musiał uzyskać stosowne pozwolenie na wprowadzanie gazów do powietrza i udowodnić, że dotrzymujesz standardów emisyjnych. Potem będziesz wielokrotnie sprawdzany, wykonując pomiary, a także sporządzając bilanse LZO. Lektura poniższego artykułu przybliży Ci Twoje obowiązki w tym zakresie i pomoże przestrzegać obowiązujące przepisy.

LZO, czyli lotne związki organiczne, to substancje chemiczne łatwo przechodzące w postać pary lub gazu. Reakcja ta może zachodzić nawet w temperaturze pokojowej (LZO posiadają prężność par nie mniejszą niż 0,01 Pa w temperaturze 293,15 K). Ponadto charakteryzują się niską rozpuszczalnością w wodzie.

W związku z tym, że LZO są produktami ubocznymi wielu procesów technologicznych, stanowią duże wyzwanie w kontekście zapewniania właściwego poziomu ochrony środowiska. LZO z uwagi na swoją specyfikę mają ogromny wpływ na kształtowanie w powietrzu poziomów stężeń takich związków jak: ozon, nadtlenek azotu czy azotan acetylenu (PAN), które wraz z innymi zanieczyszczeniami, pod wpływem światła słonecznego, przyczyniają się do powstawania smogu fotochemicznego, który znacząco pogarsza jakość powietrza atmosferycznego i negatywnie wpływa na zdrowie ludzi.

Zaloguj się jeśli chcesz zobaczyć dalszą część artykułu!