Lotne związki organiczne, inaczej nazywane LZO to grupa związków, które powstają podczas wielu procesów produkcyjnych. Uwalniane są z różnych materiałów, zwłaszcza elementów budowlanych. Do tej dużej i różnorodnej grupy gazów należą substancje, które mają łatwość przechodzenia ze stanu ciekłego w lotny. Dodatkowo charakteryzują się słabą rozpuszczalnością w wodzie i temperaturą wrzenia między 50 a 250 stopni Celsjusza.

Lotne związki organiczne uznawane są za skutek uboczny procesów produkcyjnych i traktuje się je jako substancje toksyczne oraz szkodliwe dla zdrowia człowieka. Zbyt duża emisja LZO może powodować u ludzi podrażnienie błon śluzowych, a także oczu, czy dróg oddechowych. Wpływa także na pogorszenie samopoczucia, odczuwalną senność i efekt szybszego zmęczenia. W dłuższej perspektywie może też prowadzić do uszkodzenia układu nerwowego. Niebezpieczna jest nie tylko emisja LZO oraz wpływ samych związków na zdrowie, ale także reakcje, jakie wywołują w naturalnym środowisku.

Wokół nas emitują LZO między innymi materiały budowlane i wykończeniowe. W związku z ich szkodliwością przykłada się coraz większą wagę do tego, żeby w procesach produkcyjnych redukować LZO. Jest to ważne zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym, gdzie stawia się na domy pasywne. Minimalny zakres wentylacji oraz szczelne pomieszczenia takich obiektów nie ułatwiają wydostawaniu się szkodliwych substancji na zewnątrz.

Badanie i pomiar stężenia LZO

Wysokie stężenie długotrwale działające na organizm człowieka może być przyczyną wielu poważniejszych schorzeń od tych wymienionych wcześniej. Wielkość emisji LZO można zmierzyć w pomieszczeniach mieszkalnych i produkcyjnych za pomocą prostych elektronicznych narzędzi pomiarowych.

Znacznie więcej trudności powoduje próba wykonania pomiarów w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wówczas pomiar stężenia LZO przeprowadzany jest jako specjalistyczny audyt, w którym ocenie podlega każdy element procesu produkcyjnego. Na jego podstawie można wskazać miejsca, gdzie szkodliwe substancje przekraczają dopuszczalne normy.

Redukcja emisji LZO w zakładach produkcyjnych

Pomiar stężenia lotnych związków organicznych to pierwszy krok do redukcji LZO w danym przedsiębiorstwie. Na jego podstawie może zostać podjęta decyzja o zmianie materiałów lub procesu produkcyjnego. Możliwy jest też montaż instalacji dopalania, które ograniczą emitowanie LZO do atmosfery.

Większość szkodliwych związków powstaje w wyniku niepełnego spalania, wynikającego z procesów produkcyjnych. Odpowiednio przeprowadzona analiza LZO pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy przyczyną jest np. niesprawność jednego z modułów w linii produkcyjnej. Częstą przyczynę zwiększonej emisji szkodliwych gazów stanowi zanieczyszczone złoże ceramiczne, które znajduje się w komorach spalania. W takim przypadku warto skorzystać z oferty firmy MGBS, która dzięki specjalistycznemu sprzętowi i ogromnemu doświadczeniu, kompleksowo zajmie się usunięciem tej przyczyny oraz usprawnieniem spalania.

Jeśli chcą Państwo poznać więcej zagadnień związanych z LZO, zapraszamy do odwiedzenia naszego Bloga